ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

"Αλέκος Κοντόπουλος"

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2004

Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στην ΔΠΛ κατά το έτος 2004.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 2004