ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

"Αλέκος Κοντόπουλος"

Σύγχρονη Ελληνική Χαρακτική (22-1 έως 26-2-2005)

Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Χαρακτικής από 22-1 έως 26-2-2005.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Σάββατο, 22 Ιανουάριος, 2005