ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

"Αλέκος Κοντόπουλος"

Γιάννης Στεφανάκις (3-2-2006)

Έκθεση Γιάννη Στεφανάκι που πραγματοποιήθηκε στις 3-2-2006.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος, 2006